курса е предназначен за студенти от ЕФ, ФЕ и ФИТА

преподавател: д-р Соня Въчинска